Taisyklės

Užsakovo/Kliento įsipareigojimai:

Kad užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas, UŽSAKOVAS privalo pateikti visą reikalingą ir teisingą informaciją.

Jei informacija pateikta neteisinga arba nepilnai užpildyti užsakymo laukeliai, už negautas prekes ir leidinius atsakingas UŽSAKOVAS.

Jei UŽSAKOVAS (mokėtojas) ir (gavėjas yra skirtingi asmenys, užsakovas privalo pateikti savo ir būsimo gavėjo adresus.

Norint prekes gauti nuo kito mėnesio 1 d., UŽSAKOVAS privalo užsisakyti ir apmokėti prenumeratą iki nurodytos mėnesio dienos.

UŽSAKOVAS (mokėtojas) privalo laiku apmokėti užsakymą. Užsakymas pradedamas vykdyti tik jį apmokėjus.

Jei užsakoma žurnalų prenumerata ar leidinių pristatymas UŽSAKOVAS (gavėjas) privalo turėti patikimą, lengvai prieinamą, leidinius talpinančią pašto dėžutę. Ant pašto dėžutės turi būti pažymėtas namo, buto numeris, adresas arba pavardė.

UŽSAKOVAS turintis pretenzijų dėl prekių, pristatymo ar paslaugų turi kreiptis info@dovana.lt ar telefonu

+370 688 123 89  su užsakymo duomenimis (data, užsakymo numeriu) ir pateikti kuo platesnį problemos apibūdinimą.

Dėl užsakymo anuliavimo ar pinigų grąžinimo reikia kreiptis tiesiogiai su problema info@dovana.lt.

Skundas išnagrinėjamas individualiai ir atsakymas duodamas ne vėliau negu per dvi darbo dienas.

UŽSAKOVAS privalo išsaugoti apmokėjimo bei patvirtinimo laiškus, kaip užsakymą patvirtinančius įrodymus.

UŽSAKOVAS turi teisę pakeisti prenumeratos pristatymo adresą. Tai padaryti galite atsiuntę prašymą laisva forma į info@dovana.lt

Dovana.lt įsipareigojimai:

Dovana.lt privalo suteikti galimybę UŽSAKOVUI atsiskaityti už leidinių prenumeratą Dovana.lt sistemoje, priimti užsakymus bei juos, kartu su apmokėjimu, perduoti vykdyti.

Pateikti informaciją tinklalapio vartotojams ir užtikrinti apmokėjimo procesą už prekes.

Gavus informaciją apie prekės ar duomenų (kaina, specifikacija, periodiškumas ir kt.) pasikeitimą atlikti pakeitimus savo duomenų bazėje per 5 darbo dienas.

Dovana.lt privalo priimti ir išspęsti visas prekių, jų pristatymo ir paslaugų problemas susijusias su užsakymo atlikimo ir apmokėjimo klausimais.

Partnerių įsipareigojimai:

PARNERIAI privalo pasirūpinti prekių pristatymu UŽSAKOVUI.

PARNERIAI privalo priimti ir išspręsti visas UŽSAKOVŲ pretenzijas, susidariusias dėl jo kaltės. Jei problemos susidarė dėl UŽSAKOVO kaltės, jas sprendžia ir likviduoja pats UŽSAKOVAS.

Pranešti, jei keičiasi prekių ar paslaugų duomenys.

Raštiškai prieš 30 dienų informuoti Dovana.lt, jei PARNERIS planuoja nutraukti prekės tiekimą. Už pinigų gražinimą pirkėjams už nepristatytus leidinius atsako PARNERIS.

PARNERIS atsako už materialinę ir moralinę žalą, padaryta pirkėjui už nepristatytas prekes, ar pristatytas nekokybiškas, už pavėluotą pristatymą, už užsakymo anuliavimą, už prekes su broku pateikimą ir nagrinėja dėl to gaunamus pirkėjų ir Dovana.lt skundus.

Jeigu UŽSAKOVAS teisingai įvykdė visus reikalavimus, bet dėl neaiškių priežasčių negavo prekių, PARNERIS privalo kompensuoti prekių ar paslaugų trūkumą arba pratęsti paslaugas savo sąskaitas.

Užsakymų anuliavimas

Jei PARNERIS pažeidžia ar nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, UŽSAKOVAS gali anuliuoti pateiktą užsakymą. Jis privalo atsiųsti raštišką pareiškimą, kuriame būtų nurodyti užsakymo duomenys bei anuliavimo priežastis. Anuliuojant užsakymą UŽSAKOVAS gali reikalauti grąžinti pinigus už likusį paslaugos laikotarpį. Grąžinama suma skaičiuojama atminusuojant jau gautas paslaugas nuo pilnos užsakymų sumos, ir grąžinant tik likutį, kuris skaičiuojamas nuo užsakymo anuliavimo dienos iki apmokėtos paslaugos pabaigos.

Pareiškime UŽSAKOVAS privalo nurodyti banko sąskaitos, į kurią bus pervedami pinigai, numerį. Grynaisiais pinigais - nekompensuojama.

Paslauga neatlyginama, jei PARNERIS ar Dovana.lt nepažeidė prisiimtų įsipareigojimų ir tvarkingai vykdo paslaugos užsakymą ar problemos susidarė dėl prenumeratoriaus kaltės.

Pinigų už anuliuotą paslaugą grąžinimo terminas - iki 14 kalendorinių dienų.

Paslauga neanuliuojama ir neatlyginama, jei buvo užsakyta akcijos, kurioje dovanojami prizai metu bei UŽSAKOVUI išsiųstas akcijos prizas.

Visoms prekėms ir paslaugoms galioja nustatyti LR įstatymai dėl prekių grąžinimo ir garantijų.